IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
> Wyrok-laczny-znaczenie-oceny-realiow-sprawy-przez-sad

Wyrok łączny: znaczenie oceny realiów sprawy przez Sąd

Postępowanie wykonawcze ma to do siebie, że nie zawsze jest szybkie. Do tego, im dalej od wyroku skazującego, tym bardziej dotkliwe jest wdrożenie kary do wykonania. Tym bardziej też dotkliwa jest również bezsilność, której doświadczasz Ty i Twoi bliscy w spotkaniu z procedurami wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza gdy nie wiesz, jaką karę będziesz finalnie musiał odbyć. Niestety, to że masz pracę i rodzinę nie będzie automatycznie oznaczało, że Twoja sprawa przyspieszy, albo że ktoś dostrzeże Twój toczący się dramat… W takiej sytuacji o każdą rzecz trzeba walczyć.

Zdarzyć się może, że przed laty wszedłeś w konflikt z prawem i pewne sprawy nie zostały do końca zamknięte. Dziś jesteś już innym człowiekiem, od wielu lat wiedziesz spokojne życie za granicą lub w Polsce, ale gdzieś w wydziałach wykonywania orzeczeń Twoja sprawa wcale nie jest zamknięta. Zastanawiasz się pewnie, co to ma wspólnego z wyrokiem łącznym lub co zrobić, żeby uniknąć  dramatu?

A więc po kolei – jeśli przed laty popełniłeś jakieś błędy (Ty lub osoba Tobie bliska) i dopiero po latach organy ścigania zdołały Cię ująć – może się przydarzyć, że skazania te zostaną objęte wyrokiem łącznym. Jeżeli było tak, że od ostatniego skazania Twoje życie uległo zmianie i nagle wraca przeszłość, konieczna jest aktywna walka o każdy szczegół, który znajdzie się w aktach sprawy. W takiej sytuacji nie bez znaczenia dla oceny i wymiaru kary w wyroku łącznym będzie to, co wydarzyło się pomiędzy wyrokami, a ujęciem i osadzeniem w jednostce penitencjarnej. Wówczas konieczne będzie powołanie np. świadków albo dowodów dokumentarnych na okoliczność Twojej postawy w miejscu zamieszkania, zatrudnienia, z przedszkola czy ze szkoły, do których chodzą Twoje dzieci. W takiej sytuacji najlepiej poszukaj pomocy prawnej i zgłoś się do kancelarii adwokackiej.

Niestety, Sądy nagminnie jako świętą i nieomylną traktują opinię z Zakładu Karnego i osławioną negatywną prognozę kryminologiczną oraz przeciętne zachowanie, regulaminowe zachowanie etc. A gdy zdarzy się, że opinia jest dobra, Sąd chcąc umotywować swoją decyzję podaje w uzasadnieniu, że dobre zachowanie to obowiązek skazanego, nie można go więc premiować z tego tytułu. Jednak złe zachowanie można sankcjonować. Taka to smutna praktyka.

Mając powyższe na uwadze warto zebrać opinie inne, niż z Zakładu Karnego i załączyć je już do wniosku lub do akt sprawy przed rozprawą. Może się zdarzyć, że Sąd wnikliwie oceni realia sprawy i weźmie je pod uwagę. Jeśli nie, polemika z taką oceną przeniesie się do Sądu odwoławczego w apelacji od wyroku. Trzeba bowiem spojrzeć prawdzie w oczy – opinie z Zakładu Karnego niestety nie stanowią cennego źródła informacji o skazanym, są szablonowe i powielane.

To, że jakaś kara pozostaje do odbycia zawsze jest problemem. Automatycznie pojawia się konflikt – prawomocny wyrok, który trzeba wykonać i dostrzegalna dla każdego niecelowość jego wykonywania czasem nawet po wielu latach.

Zgodnie z dorobkiem myśli oświeceniowej, celem kary jest nade wszystko resocjalizacja sprawcy. To powinno być wzięte pod uwagę w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, w którym ocenia się pożółkłe wyroki. Sąd orzekając w sytuacji, w której skazany po wielu latach normalnego życia staje przed koniecznością odbycia dawno orzeczonych kar powinien wziąć to pod uwagę przy miarkowaniu dolegliwości dla skazanego, jako że swoją postawą udowodnił, że cele kary względem niego są spełnione. Szerzej o tym, jak rozwiązać problem z dawnym wyrokiem, lub wyrokami, będzie można przeczytać w kolejnych wpisach.

Kontakt