IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
> Prawnik-dedykowany

PRAWNIK DEDYKOWANY

Kancelaria świadczy również usługi w ramach stałej obsługi prawnej, wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, dla których szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo prawne oraz komfort prowadzenia działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi i wciąż zmieniającymi się przepisami prawa, przy jednoczesnym wykorzystaniu rozwiązań pozwalających na odniesienie znacznych korzyści ekonomicznych. Głównymi założeniami usług świadczonych w ramach stałej obsługi prawnej są bezpieczeństwo, komfort, pewność oraz oszczędność. W ramach stałej współpracy z Kancelarią Klientowi dedykowany jest konkretny prawnik, co pozwala na dokładne zapoznanie się ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej oraz problemami i potrzebami prawnymi Klienta i przy jednoczesnej oszczędności czasu niezbędnego na odpowiedź, co zapewnia bezpośredni, nieograniczony kontakt ze swoim prawnikiem dedykowanym.

W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia m.in. :

 • dedykowanego prawnika stale dostępnego pod e-mailem i telefonem;
 • możliwość pracy zdalnej z wykorzystaniem e-mail i telefonu jak i fizycznej obecności prawnika w siedzibie Klienta;
 • pierwszeństwo w realizacji zleceń;
 • natychmiastową reakcję dedykowanego prawnika na potrzeby Klienta
 • Dedykowany prawnik świadczy obsługę prawną m.in. w zakresie:

 • doradztwa:
 • opiniowania umów oraz innych dokumentów prawnych;
 • tworzenia dokumentów prawnych;
 • udziału w negocjacjach i spotkaniach biznesowych;
 • informowania o najnowszych zmianach w prawie;
 • organizacji działalność statutowych organów spółek prawa handlowego;
 • kompleksowego zastępstwa procesowego przed Sądami wszystkich instancji.
 • Kontakt