IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top
http://www.dreamstime.com/-image25407101

Kancelaria Adwokacka
Stryja & Wspólnicy

z siedzibą w Warszawie działa począwszy od 2003 roku. Ideą jaka przyświeca Kancelarii w obsłudze prawnej jest połączenie najwyższego profesjonalizmu w świadczeniu usług z satysfakcjonującymi Klientów zasadami rozliczeń.

Oferta

Kancelaria Adwokacka Stryja & Wspólnicy jest niezależną polską kancelarią adwokacką, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada nadto znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji w procesie fuzji i przejęć oraz inwestycji kapitałowych. Podstawowe zasady jakimi kierują się prawnicy Kancelarii Adwokackiej Stryja & Wspólnicy to: zadowolenie oraz wygoda Klienta, osiągane przede wszystkim poprzez szybkość i skuteczność w działaniu przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu oraz jasne i przejrzyste zasady finansowe.

Oferta Kancelarii obejmuje współpracę, w zależności od potrzeb Klienta na następujących polach:

Z zakresu obsługi klinetów indywidualnych, Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie karnym;
  • prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Z zakresu prawa gospodarczego, Kancelaria
specjalizuje się w:

  • bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych;
  • windykacji należności;
  • prawie przewozowym;
  • prawie cywilnym;
  • prawie pracy;
  • pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Zespół

Stryja-&-Wspólnicy---kancelaria-adwokacka---główna_10

Attorney Arkadiusz StryjaAdwokat Arkadiusz StryjaAvvocato Arkadiusz Stryja

Partner zarządzający

Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2003 roku. Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych nabywał w Banku Pekao S.A., UPS Polska sp. z o.o., Océ Poland Ltd. sp. z o.o., Canon Polska sp. z o.o., PGA Polska sp. z o.o. Członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w procesach gospodarczych, obsłudze podmiotów gospodarczych, prawie zobowiązań. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców zarówno w toku polubownego rozwiązywania sporów (w drodze negocjacji, mediacji), jak również w postępowaniach sądowych. Specjalista w dziedzinie prawa konkurencji oraz w sprawach polityki zgodności. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – Instytut Prawa Konkurencji.

Prowadzi bieżącą obsługę spółek kapitałowych, zajmuje się tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych jak również wspiera ich dalszą działalność.

Włada językiem angielskim.

Iscritto all’elenco degli avvocati nel 2003. Ha acquistato un’esperienza nel servizio legale per le imprese e gli imprenditori presso Bank Pekao SA, UPS Polska sp. z o.o., Océ Poland Ltd. sp. z o.o., Canon Polonia sp. z o.o., PGA Polska sp. z o.o. Fa parte dei consigli di vigilanza di un gran numero di aziende commerciali.

Sspecializzata in processi economici, servizio delle imprese e degli imprenditori, diritto delle obbligazioni. Ha una consolidata esperienza nel contenzioso complesso. Rappresenta gli individui nonchè le imprese, sia nel corso delle composizioni amichevoli (attraverso la negoziazione, la mediazione), sia nelle controversie in diverse materie. Conduce il supporto legale continuo alle società di capitali, si occupa di creazione di nuove imprese e sostiene le loro attività successive.

Parla inglese.

więcej

Adwokat Agnieszka Mikołajczyk – Roszkowska

Partner

Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, następnie w 2008 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie lokalowym oraz spółdzielczym. Jest ekspertem w sprawach rodzinnych – rozwodowych, alimentacyjnych i opiekuńczych. Prowadzi również sprawy odszkodowawcze.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców zarówno w toku polubownego rozwiązywania sporów (w drodze negocjacji, mediacji), jak również w postępowaniach sądowych, zarówno cywilnych, sądowoadministracyjnych, jak i karnych.

Włada językiem niemieckim.

a.mikolajczyk-roszkowska@stryja.pl, kancelaria@stryja.pl

Adwokat Katarzyna Wilusz

Senior Associate

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Universita’ degli Studi di Ferrara we Włoszech, kursantka Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację adwokacką zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego w roku 2013 uzyskała wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Tłumacz tekstów prawniczych języka włoskiego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luxembourgu.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się głównie prawem cywilnym, w tym szeroko pojętym prawem zobowiązań, a także zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego, rozwodowego opiekuńczego. Prowadzi także sprawy karne i administracyjnego oraz bieżącą obsługę przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, reprezentując tak klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców, w tym działających w formie spółki oraz w tłumaczeniach prawniczych, głównie z języka włoskiego.

Włada biegle językiem włoskim i angielskim.

k.wilusz@stryja.pl

Radca Prawny Anita Morawiecka

Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunku Prawo, Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła kurs prawa procesowego w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zakończoną pozytywnym wynikiem z egzaminu radcowskiego. W roku 2015 uzyskała wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się głównie prawem cywilnym i gospodarczym, w tym szeroko rozumianym prawem zobowiązań, a także zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

Włada językiem angielskim.

a.morawiecka@stryja.pl

Aplikant radcowski Magdalena Muskietorz

Associate

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W roku akademickim 2008/2009 uczestniczka programu stypendialnego LLP Erasmus na Wydziale Prawa na Masaryk University w Brnie.

Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego i prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu procesów w sprawach pracowniczych oraz cywilnych.

Włada językiem angielskim.

m.muskietorz@stryja.pl

Aleksandra Król

Sekretariat

kancelaria@stryja.pl

Justyna Budzyńska

Sekretariat

kancelaria@stryja.pl

Klienci

ups2
enaf_logo
Cemix-Logo-Spot
redNet_property_group
mb_motors
BMW_LOGO_FACEBOOK2
Oce-Poland_medium