IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Kancelaria Adwokacka
Stryja & Wspólnicy

z siedzibą w Warszawie działa począwszy od 2003 roku. Ideą jaka przyświeca Kancelarii w obsłudze prawnej jest połączenie stryjanajwyższego profesjonalizmu w świadczeniu usług z

satysfakcjonującymi Klientów zasadami rozliczeń.

Oferta

Kancelaria Adwokacka Stryja i Wspólnicy

Prawo karne, rodzinne i opiekuńcze.

Kancelaria Adwokacka Stryja & Wspólnicy jest niezależną polską kancelarią adwokacką, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Kancelaria posiada nadto znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji w procesie fuzji i przejęć oraz inwestycji kapitałowych. Podstawowe zasady jakimi kierują się prawnicy Kancelarii Adwokackiej Stryja & Wspólnicy to: zadowolenie oraz wygoda Klienta, osiągane przede wszystkim poprzez szybkość i skuteczność w działaniu przy zachowaniu pełnego profesjonalizmu oraz jasne i przejrzyste zasady finansowe.

Oferta Kancelarii obejmuje współpracę, w zależności od potrzeb Klienta na następujących polach:

Z zakresu obsługi klinetów indywidualnych, Kancelaria specjalizuje się w:

  • prawie karnym;
  • prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Z zakresu prawa gospodarczego, Kancelaria
specjalizuje się w:

  • bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych;
  • windykacji należności;
  • prawie przewozowym;
  • prawie cywilnym;
  • prawie pracy;
  • pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Zespół

Adwokat Arkadiusz Stryja

Wspólnik zarządzający

Wpis na listę adwokatów uzyskał w 2003 roku. Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych nabywał w Banku Pekao S.A., UPS Polska sp. z o.o., Océ Poland Ltd. sp. z o.o., Canon Polska sp. z o.o., PGA Polska sp. z o.o. Członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w procesach gospodarczych, obsłudze podmiotów gospodarczych, prawie zobowiązań. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców zarówno w toku polubownego rozwiązywania sporów (w drodze negocjacji, mediacji), jak również w postępowaniach sądowych. Specjalista w dziedzinie prawa konkurencji oraz w sprawach polityki zgodności. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – Instytut Prawa Konkurencji.

Prowadzi bieżącą obsługę spółek kapitałowych, zajmuje się tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych jak również wspiera ich dalszą działalność.

Włada językiem angielskim.

więcej

Adwokat Agnieszka Mikołajczyk – Roszkowska

Wspólnik

Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, następnie w 2008 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie lokalowym oraz spółdzielczym. Jest ekspertem w sprawach rodzinnych – rozwodowych, alimentacyjnych i opiekuńczych. Prowadzi również sprawy odszkodowawcze.

Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców zarówno w toku polubownego rozwiązywania sporów (w drodze negocjacji, mediacji), jak również w postępowaniach sądowych, zarówno cywilnych, sądowoadministracyjnych, jak i karnych.

Włada językiem niemieckim.

tel.: +48 783 299 060, e-mail: a.mikolajczyk-roszkowska@stryja.pl

Adwokat Katarzyna Wilusz – Tonon

Senior Associate

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Universita’ degli Studi di Ferrara we Włoszech, kursantka Szkoły Prawa Amerykańskiego współorganizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła aplikację adwokacką zakończoną pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego w roku 2013 uzyskała wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Tłumacz tekstów prawniczych języka włoskiego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luxembourgu.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się głównie prawem cywilnym, w tym szeroko pojętym prawem zobowiązań, a także zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego, rozwodowego opiekuńczego. Prowadzi także sprawy karne i administracyjnego oraz bieżącą obsługę przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, reprezentując tak klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców, w tym działających w formie spółki oraz w tłumaczeniach prawniczych, głównie z języka włoskiego.

Włada biegle językiem włoskim i angielskim.

tel.: + 39 331 544 97 16 (Włochy), +48 665 060 050 (Polska), e-mail: k.wilusz@stryja.pl

Adwokat Paulina Wolnicka – Kawka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką z pozytywnym wynikiem egzaminu adwokackiego w 2016 roku. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W swojej praktyce koncentruje się głównie na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, gospodarczego i cywilnego (m.in. rejestracje, procesy restrukturyzacyjne, umowy).

Wcześniej związana z kancelariami świadczącymi kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku in-house. Pracowała dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem oraz produkcją. Zajmuje się również realizacją projektów korporacyjnych poprzez tworzenie i wdrażanie kompleksowej dokumentacji spółek.

tel.: +48 783 299 059, e-mail: p.wolnicka-kawka@stryja.pl

Adwokat Michał Zieliński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył także Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku politologia.

W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego w 2017 roku. W trakcie aplikacji nabył bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, tak indywidualnych jak i instytucjonalnych. Brał udział w licznych czynnościach postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, takimi jak Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz posiedzeniach związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych i czynnościach zatrzymania. Posiada ugruntowane doświadczenie w sprawach penitencjarnych i wyroków łącznych oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Na gruncie prawa cywilnego posiada doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa rzeczowego, w tym spraw o zasiedzenie oraz prawa zobowiązań jak i skomplikowanych spraw spadkowych związanych z koniecznością uregulowania stanu prawnego nieruchomości i poszukiwania następców prawnych spadkodawców.

tel.: +48 697 600 660, e-mail: m.zielinski@stryja.pl

Prawnik Justyna Budzyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, kierunku Prawo na Uniwersytecie Opolskim. Specjalizującej się w kompleksowej obsłudze w zakresie windykacji i obrotu wierzytelnościami.

Włada językiem angielskim.

tel.: +48 500 690 312, e-mail: j.budzynska@stryja.pl

Dyrektor marketingu Katarzyna Dziki

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na wydziale Reklama i Marketing.

Ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Zarządzania- Szkoła Wyższa na wydziale Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami.

Posiada uprawnienie Mediatora specjalność – Mediator Rodzinny.

Posiada bogate doświadczenie w branży marketingowej. Zajmuje się koordynacją oraz realizacją działań marketingowych. Odpowiedzialna za tworzenie polityki marketingowej kancelarii w oparciu o długookresową strategię. Dba o dobry wizerunek kancelarii.

Włada biegle językiem angielskim.

tel.: +48 504 600 660, e-mail: k.dziki@stryja.pl

Justyna Grela

Studentka V roku prawa w Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studentka kierunku psychologia w biznesie ze specjalizacją negocjacje i mediacje w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej w obsłudze w Klienta. Interesuje się prawem karnym, cywilnym i gospodarczym.

Włada językiem angielskim.

tel.: +48 32 330 67 50, e-mail: j.grela@stryja.pl

Kamila Bauer – Matczak

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, kierunek politologia ze specjalizacją Administracja Publiczna. Studia ukończyła zdobywając tytuł magistra. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym. Odbyła staże w kancelarii adwokackiej i banku.

Włada językiem angielskim i niemieckim.

tel.: +48 32 330 67 50, +48 789-130-235, e-mail: k.bauer-matczak@stryja.pl

Klienci
Kontakt